Nyheder

Af , 06/08/2020 15:20

Generalforsamling i Stubbesø Hjortelaug
Mandag d. 24 august kl. 19.00 i Fællesrummet Rosmus skole.

Der vil blive serveret øl/ vand under generalforsamlingen. Bagefter kan der købes Kaffe / The med franskbrød.
Vi får besøg fra Jægerforbundet, af en der vil fortælle noget om Råvildt bestand og dets levevis i 2020.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Aflæggelse af beretning v. formanden.
3 Fremlæggelse af regnskab v. kasserer
4 Indkomne forslag.
5 Valg af bestyrelse.
Bestyrelsen består af: Aksel Kær, Allan Nielsen, Chr. Brøgger, S.P.Brøgger og Poul Quist.
På valg er Aksel, Allan, og Søren Peter.
Alle er villig til genvalg.
6 Valg af suppleanter: Poul Arne og Jens Jørgen Hansen
Begge er villige til genvalg.
7 Valg af billagskontrollanter. Tommy Nielsen og Søren Larsen.
Begge er villig til genvalg.
8 Eventuelt.

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy