Nyheder

Af , 05/08/2013 19:40

Generalforsamlingen i Stubbesø Hjortelaug blev afholdt på Rosmus Skole onsdag d. 15. august.

Fremmødet var ikke hvad vi havde håbet på, men dem der var mødt op, fik efter der var valgt en ordstyrer, Ejvind Engberg, formandens beretning og godkendte denne.
Herefter blev også kassererens beretning godkendt og vi gik videre til indkomne forslag, hvilke der ikke var nogen af.
Så kom vi til de mere alvorlige punkter på dagsordenen, nemlig valg af formand hvor Ole Knudsen var på valg, men ikke ønskede genvalg. Til alles glæde modtog Aksel Kær denne tillidspost som ny formand.
Valget af bestyrelsesmedlemmer blev ikke nemmere. Tre var på valg, men ingen af dem ønskede genvalg.
Det var som følger: Søren Larsen, Poul Andersen og sidst næstformanden Ejvind Engberg.

Da der ikke ligefrem nogen der råbte i munden på hinanden om opstilling til bestyrelsen, vedtog vi at tage en bid brød med kaffe/te og diskutere lidt folk imellem for så at tage valget op igen. Efter denne lille kaffepause var der heldigvis to mand der stillede op, nemlig Allan Nielsen og Søren Peter Brøgger. Det betød så også, at den nye bestyrelse kom til at bestå af “kun” 5 mand mod før 7.

Næste punkt på dagsordenen var valg af suppleanter hvor vi undgik kampvalg, begge blev genvalgt altså Poul Arne Nielsen og Per Rohde.
Så gjaldt det valg af bilagskontrollanter. Tommy Nielsen og Ib Knudsen var på valg, men Ib ønskede ikke genvalg. Det blev så til at Tommy modtog genvalg og Søren Larsen valgte, efter pres, at modtage valget som nr. to bilagskontrollant. Alle valgte modtog bifald.
Sidste punkt var Eventuelt. Her havde bestyrelsen inviteret Per Therkildsen, Lars Keiser og Søren Sørensen fra Norddjurs Hjortelaug og der blev snakket en del omkring skydetiderne vedrørende de forskellige klovbærende.
Herefter takkede den afgående formand af for aftenens generalforsamling.

Referent Søren Larsen

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy