Formål og opgaver

Af , 11/07/2012 01:24

Stubbesø Hjortelaug

Fra Lufthavnskrydset ad den gamle Grenåvej til Bjødstrup,
fra Bjødstrup ad Bjødstrupvej til Havhusevej,
alt øst for den linie er Stubbesø Hjortelaug.
Og nordgrænsen er hovedvej 15 fra Feldballe til Grenå.  

Formål og opgaver

Laugets formål er, gennem gensidig dialog mellem jægere, skovejere og landmænd, at forvalte den i området værende hjortebestand og udøve fælles aktiviteter med det formål at informere om emner i relation til hjortevildt.  

Af aktiviteter kan nævnes:

 • Dialog og erfaringsudveksling med de regionale hjorte- og kronvildtsgrupper
 • Generel erfaringsudveksling og dialog.
 • Årlige eller halvårlige møder hvor status for den lokale bestand vurderes herunder afskydningsmængde, fordeling på alder og køn samt jagtudøvelse.
 • Erfaringsudveksling med hensyn til afgrødevalg, afværgemidler, fodring og skovdrift.
 • Søge midler til forebyggelse af mark- og skovskader.
 • Gæstebesøg fra f.eks. landbrugs- og skovbrugskonsulenter.
 • Gæstebesøg fra schweisshundeførere – hvordan reduceres anskydninger.
 • Gæstebesøg fra slagtere / kokke – hvordan udnyttes kødet bedst?
 • Dialog med andre krondyrlaug/ hjortelaug.

Desuden har lauget det formål at være fælles talerør overfor:

 • Foreninger og myndigheder.
 • Skov- og Naturstyrelsen.
 • Danmarks Jægerforbund.
 • Lokalbefolkning – turister
 • Arbejde for fælles forvaltning på Djursland.

Optagelse

Lauget kan som medlemmer optage enhver jordejer, aktiv jæger, jagtlejer, landmænd, forpagter og skovbruger, eller andre med interesse for hjortevildt indenfor eller i nærhed af laugets fastlagte område, efter bestyrelsens skøn, samt kan tilslutte sig laugets formål og vedtægter.

Alt du skal gøre er, at sende oplysninger om dit navn, adresse, samt mailadresse og sende det til poulandersen@poulandersen.dk

Medlemskab af Stubbesø Hjortelaug er gratis

Der er lukket for kommentarer

Panorama Theme by Themocracy